Списък на легални ( легитимни ) фирми посредници за организиране на бригада в САЩ : тук