Майчинство във Великобритания

Бащинство и майчинство във Великобритания

Сред водещите теми, които засягат много българи в Чужбина и главно работещи във Великобритания са въпросите свързани с бащинство и майчинство във Великобритания.
Именно към тях се насочихме, за да разясним неща, които вълнуват хората там или възнамеряващите да се установят трайно в Англия.

1. Отпуск по бащинство във Великобритания се отпуска на служител, на когото съпругата му има право на обезщетение заради отглеждане и раждането на детето им.
Сред помощите за майчинство и тези за обезщетение по време на осиновяване, страната Великобритания изплаща допълнително обезщетение на татковците.
Това става в случай, че майката (осиновителката) реши да се върне на работа, преди да е настъпил края на майчинството й или периода за осиновяване.
За да са спазени всички законни условията около „прехвърляне на майчинство“ на бащата, то мъжът, трябва да е работил при работодател, без прекъсване поне 26 седмици и 15 седмици, преди самото раждане на детето.

2. Обезщетение по майчинство (SMP) или Statutory Maternity Pay – при него майката може да получава обезщетение при непрекъснат стаж на осигуряване, който трябва да е 26 седмици и 15 седмици от датата на раждане на детето.
Той се изплаща от работодателя.

3. Детски надбавки във Великобритания – те се дават на родителя, на когото тече и майчинството и се получават за гледане на дете до навършаване на 16 годишна възраст.
Детски надбавки получават и децата до 20 г., ако продължат редовното образованието си.
Като важно изискване за това стои въпроса с това, както детето, така и родителите му да са редовно и законно пребиваващи в страната.

4. Отпуск по майчинство – платеният отпуск за майчинство се отпуска в период от 52 седмици, независимо, колко дълго работи майката за конкретния работодател и какъв е размера на заплатата й.
За излизането в отпуск при отглеждане на дете не се налага задължителна процедура и планиране, както и информиране на заинтересованите страни.

5. Помощи за майчинство – лицата, които се самоосигуряват и ако не отговарят на изискванията за изплащане на обезщетение под парична форма за бременност и раждане имат право на друг вид обезщетение, познато като помощи за майчинство.
Това се отнася за самонаети лица и самоосигуряващи се лица, хора с ниски доходи или с прекъсвания в работата. За да се получи обезщетение за майчинство, осигурителен стаж трябва да е поне 26 седмици.

6. Обезщетения по бащинство във Великобритания – на такива има право биологичният баща (осиновител) на детето.
Той се изплаща до 2 седмици след раждане (осиновяване), когато майката вземе решение да възстанови работа си.

Работа във Великобритания

Великобритания за емигранти работници

В България вече хората се делят основно на две групи:
Едните са тези, които възнамеряват в най-скоро време да заминат за чужбина, за да търсят работа,
а другите са онези, които вече имат близки и роднини в други страни в Европа и по света.

В случай, че се отнасяте към първата група, то може би настоящата тема ще е от полза.
Избрахме няколко въпроса свързани с възможностите за работа във Великобритания, шанса за развитие и реализация, нуждата от по-добро заплащане и всичко вълнуващо решилият да потегли към тази страна.

1. Къде все още има ограничения за българи, желаещи да работят извън страната?
След навлизане в 2014 г. много от ограниченията бяха премахнати.
Страни от ЕС, в които се изискваха визи за работа, започнаха да приемат мигранти без ограничения.
И въпреки това, съществуват членки, достъпът до работа, в които все още е труден.

2. Кое кара страните налагащи ограничения за работа да процедират на този принцип?
повечето страни от ЕС се страхуват от Прилива, който се очаква, поради това, че нуждата от работната ръка за техните сънародници ще намалее.

3. Сред страните, които най-много се безпокоят от притока на чужденци емигранти, каквито са и голяма част от българите е Великобритания.
Тя се опасява, че работата за нейните сънародници ще намалее в резултат на свободното движение на хора.

4. Сред действията на островната държава да ограничи достъпа на чужденци до пределите си и да даде работа са множество изисквания.
Едни от тях включват идеи всеки стъпил в Англия с цел работа да работи за минимално трудове възнаграждение от 150 паунда.
По този начин работещият във Великобритания ще има право на социални помощи при нужда.
В противен случай това няма да стане.

5. Великобритания се опасява и поради други редица причини, сред които и източване на социалните й помощи от емигрантите заселници.