Трябва ли да знаем език за да работим в чужбина?

Колко важен е езика, за работа в Чужбина

Сред водещите предпоставки за реализиране на работа в Чужбина, се пада на познанията на език.
Днес все повече българи напускат страната, за да търсят перспектива в друга страна, но възможностите, които се разкриват неминуемо са свързани с познанията по чужд език.

Класациите за най-популярни езици бележи английският език, следван от още няколко европейски езика.
И все пак тук изниква и въпроса: „Ако знам чужд език имам ли по-голям шанс за добра работа“.

Разбира се това е първото и водещо нещо, а с него и шанса за договаряне на по-добри условия на труд, по-високо заплащане и по-висока длъжност.
Да владееш чужд език, за да работиш в Чужбина вече не е мода, а необходимост.

Разбира се има и не малко длъжности и работни места, които не изискват големи знания на английски език или друг чужд език, но и там социалната изолираност е твърде голяма, а възможностите за израстване и развитие почти минимални.

Владеенето на език при кандидатстване за работа в друга страна извън България винаги е било предимство,
а и кой работодател би наел кадър представящ автобиографията си на български език?!

Съществуват множество агенции и фирми, които днес предлагат под различни форми, включително и онлайн обучения за екстремно изучаване на език.
Те са в голяма полза на владеещите слабо или без никакви познания в дадена област.

Днес познанията по английски език са от изключително значение дори при кандидатстване за работа в България, а какво остава за намиране на такава извън нея.
С привилегия са и онези, които знаят повече от един език, но такива групи и хора са вече, по-рядко срещани.
Те от своя страна могат да търсят работа из широк диапазон и различни сфери.

Повечето длъжности, които се предоставят за работещите извън страната са в сферата на хотелиерство, туризма и ресторантьорство.
Наред със студентските бригади, които предлагат работа в селското стопанство.
За работа по някои от първите споменати области, владеенето на поне един чужд език (с предимство английски) е от изключителна значимост.

При втората група наети в селското стопанство не се изискват високи нива на познания по чужд език, а с времето и работата всеки може да се научава.

Comments are closed.