Работа в Германия

Условия за Работа и Живот в Германия

Кратко представяне

Федерална Република Германия (Bundesrepublik Deutschland), популярна като Германия е
разположена в Централна Европа. Граничи с Австрия, Белгия, Дания, Белгия, Люксембург, Полша, Чехия,
Швейцария, Франция и Холандия.
Страната има излаз на две морета – Северно и Балтийско.
Германия има 82 милиона население се простира на площ от 357050 квадратни километра.
Официален език е немският.

Право на пребиваване

Като гражданин на държава от ЕС, каквато е България вие можете свободно да посещавате Германия без виза и
да живеете там до 3 месеца с лична карта или паспорт.
Ако решите да останете по-дълго, трябва да
се регистрирате в офиса на Einwohnermeldeamt в местната община. Ще получите специално “Удостоверение за право на пребиваване”.

Наемане на жилище

В Германия е широко разпространена практиката да се живее под наем.
В големите градове и особено в Западна Германия по-трудно се намира евтино жилище за наемане.
По-приемливи са цените на наемите в малките градове и селата, както и в източната част на страната.

В университетските градове има агенции за недвижими имоти, които също отдават апартаменти под наем.
Ако не се притеснявате да живеете със съквартиранти, то може да споделите наема за един апартамент с
няколко човека и ще ви излезе много по-евтино.
Съвети за намиране на жилище: www.justlanded.com

Трудова регистрация

В края на 2013 г. изтичат ограниченията за пълен достъп на българи
до немския трудов пазар. Дотогава вашият германски работодател има грижата да ви осигури специално разрешение
за работа, което важи 12 месеца.
След изтичане на този срок вече придобивате неограничено право
на достъп до пазара на труда в Германия.

www.arbeitsagentur.de – Федерална агенция по заетостта (BundesagenturfürArbeit)

Сезонна заетост

Работа в рамките на 6 месеца за календарна година се води сезонна.
Право на такава заетост имат до общо 150000 души от България, Хърватия и Румъния, съгласно
указания на Федералната агенция по труда.
Сезонните работници не подлежат на пазарен тест
(дали има желаещи за същото работно място от други страни).

Как да си намерим работа?

За да имате сигурен успех при търсене на работа в Германия е хубаво да приложите няколко подхода.
Това ще ви даде възможност да попаднете на максимален брой свободни работни места и съответно на
потенциалните работодатели.
След като вече живеете в страната се регистрирайте към Федералната агенция по заетостта
(Agentur für Arbeit), като безработен. Тя е компетентна да ви окаже активно и пълно съдействие във
вашата мисия за намиране на работа.
Интернет адреса на агенцията е www.arbeitsagentur.de.
Това е онлайн портал с достъп до много свободни работни места и стажове.
Има удобна опция за регистрацията ви като лице, търсещо работа. Отделно може да посетите и много други
сайтове тип трудови борси. Местната преса също изобилства от специализирани рубрики с предложения за всякаква работа.
Бъдете гъвкави и срещу достъпна такса си пуснете собствена обява.
Набавете си справочника Жълти страници,
от който си изберете предпочитана от вас фирма и изпратете запитване за работа.
Инициативността се цени много високо в Германия.

Процедури за кандидатстване за работа

Харесали сте си конкретен работодател и предстои най-важната част – да кандидатствате
за работа при него, спазвайки местните правила.
Като начало си подгответе пакет от документи, които включват автобиография с прикрепена ваша актуална снимка,
мотивационно писмо и копия на дипломи за завършено образование, квалификации, удостоверения и всички останали
доказателства за професионалния ви стаж и опит.
Препоръчително е мотивационното писмо да е стегнат текст в рамките на една страница.
В него кратко и убедително обяснявате защо кандидатствате за тази длъжност, кое ви кара
да мислите, че сте подходящ за тази работа. В качеството си на чужденец е редно да обясните каква е
причината да искате да живеете и работите в Германия. В края на вашето писмо
изразявате надежда, че ще бъдете поканени на лично интервю и се подписвате с уважение.
Ако вече сте подготвяли своя автобиография (CV) в европейски формат, то сте запознати с изискванията.
В случай, че срещате затруднения ви напомням да погледнете в някой портал за работа
и там винаги има примерен шаблон за попълване на автобиография.
Задължително е да сте направили превод и легализация на немски език на всички свои документи.
Обърнете специално внимание на снимката, на която е важно да сте в делови вид.
Когато ползвате електронна поща за подаване на документи за работа ги пращайте като прикачен файл в
PDF формат, ако изрично не е оказано друго като следите размерът на файла да не надвишава два мегабайта (2MB).

Доходи и данъчно облагане

Както по цял свят, така и в Германия средната брутна заплата на пълен работен ден варира в зависимост от сектора.
В хотелиерството и ресторантьорството са най-ниски, в размер на 1910 EUR, а в дружествата за доставка
на суровини са най-високи – 4281 EUR.
Заплащането в Източна Германия все още е по-ниско от това в Западната част.
Не е преодоляно и неравенството между половете, като жените печелят по-малко от мъжете.
Всеки работещ в Германия плаща данъци за своите доходи.
Голямо значение се отдава на индивидуалните
условия на живот. Несемейните хора се бъркат в джоба за по-големи данъци, за разлика от семействата, които ползват
преференции, особено ако имат деца. Ако живеете сам и печелите по-малко от 8004 EUR на година не ви се начислява данък.
При семейните двойки този необлагаем минимум е 15328 EUR на година.
Скалата на данъчно облагане е прогресивна – приходи в размер между 8005 и 13469 EUR се облагат с 14%,
между 13470 EUR и 52881 EUR – 24%, между 52882 EUR и 250730 EUR – 42%, и 45 % за доходите над 250731 EUR.
Законът задължава вашият работодател да плаща данък общ доход в данъчната служба, като си го удържа от всяка
ваша заплата.

Не пропускайте в края на годината да декларирате пред данъчната служба всички свои доходи
(спестявания, капиталовите печалби и т.н.).

Социално осигуряване

Здравните каси в Германия осъществяват достъпът до социалноосигурителната система, която
включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова
злополука, осигуряване за социални грижи.
Работодателят е задължен да ви регистрира в здравна каса.
Вноските са 21 % от нетната заплата и са разделени поравно между вас и собственика на фирмата, за която работите.
Повече информация: www.deutsche-sozialversicherung.de

Доказване на образование

NARIC – центрове за информация при признаване на образование: www.enic-naric.net
център в Германия: https://www.kmk.org/zab/home.htm
Europass – признаване на професионалната квалификация за Европа: www.europass.sedefop.europa.eu

www.hochschulkompass.de – образование

Най-търсени специалисти

Свободни работни места има за следните специалности:

 • Дървообработване, автомобилно и механично машиностроене
 • строителство и услуги (санитарни и хладилни техници
 • Водопроводчици
 • Оператори на машини за полагане на тръби)
  пластмаси и мехатроника
 • Сделки с газ и електричество.

За работа в тези технически области е необходимо
да сте дипломирани инженери или квалифицирани техници.

Най-често обявявани професии:

 • Специалисти в информатиката
 • Медицински сестри и персонал, полагащ грижи за хора
 • Продавачи и демонстратори в магазини
 • Приложни специалисти във финансите и продажбите
 • Механици и настройчици на електронни апарати
 • Водопроводчици и работници по тръбите
 • Механици и настройчици на индустриални и селскостопански машини
 • Механици и настройчици на електрически апарати
 • Настройчици на машини и настройчици водачи на инструментални машини

One Comment

 1. владимир салкин

  търся работа в германия студент съм 1 курс в софийския уневерситет

Comments are closed