Работа във Великобритания

Великобритания за емигранти работници

В България вече хората се делят основно на две групи:
Едните са тези, които възнамеряват в най-скоро време да заминат за чужбина, за да търсят работа,
а другите са онези, които вече имат близки и роднини в други страни в Европа и по света.

В случай, че се отнасяте към първата група, то може би настоящата тема ще е от полза.
Избрахме няколко въпроса свързани с възможностите за работа във Великобритания, шанса за развитие и реализация, нуждата от по-добро заплащане и всичко вълнуващо решилият да потегли към тази страна.

1. Къде все още има ограничения за българи, желаещи да работят извън страната?
След навлизане в 2014 г. много от ограниченията бяха премахнати.
Страни от ЕС, в които се изискваха визи за работа, започнаха да приемат мигранти без ограничения.
И въпреки това, съществуват членки, достъпът до работа, в които все още е труден.

2. Кое кара страните налагащи ограничения за работа да процедират на този принцип?
повечето страни от ЕС се страхуват от Прилива, който се очаква, поради това, че нуждата от работната ръка за техните сънародници ще намалее.

3. Сред страните, които най-много се безпокоят от притока на чужденци емигранти, каквито са и голяма част от българите е Великобритания.
Тя се опасява, че работата за нейните сънародници ще намалее в резултат на свободното движение на хора.

4. Сред действията на островната държава да ограничи достъпа на чужденци до пределите си и да даде работа са множество изисквания.
Едни от тях включват идеи всеки стъпил в Англия с цел работа да работи за минимално трудове възнаграждение от 150 паунда.
По този начин работещият във Великобритания ще има право на социални помощи при нужда.
В противен случай това няма да стане.

5. Великобритания се опасява и поради други редица причини, сред които и източване на социалните й помощи от емигрантите заселници.

Comments are closed.