На Работа в Чужбина или във България

На Работа в Чужбина или във България-Предимства и Недостатъци

Намиране и реализиране на работа извън граница е сред предизвикателствата, пред които много хора са изправени в днешно време.

Тежката икономическа криза, безработица главно сред младите, постоянно растящи разходи, са една минимална част от причините, всеки втори у нас да се замисля и да търси възможности за работа в чужбина.

Сред предпочитаните страни за търсене на работа са повечето от Европейският Съюз – Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Гърция, Германия и др.
Много наши сънародници търсят реализация и развитие за себе си и семействата си в областта на туризма, различни селскостопански дейности, строителство, че дори социални помощи като отглеждане на деца, грижа за възрастни и т.н.

Страните от Европа са изход от създалата се ситуация за много наши сънародници.
Намирането на работа в съседни на нашата страна държави, както и по-отдалечени от континента е изход от създалата се ситуация.

Хората работещи извън страната ни България, получават много по-добро заплащане от това, което могат да намерят на местна почва.
И въпреки, че в другите страни нашата работна ръка е ниско платена, много хора са удовлетворени, от заплащането което получават там

От направени проучвания и статистики се оказва, че в сферата на туризма, дори в южната ни съседка Гърция, една камериерка получава минимално заплащане от 500 евро, с покрити квартира и храна,
а в България, това, което би и се заплатило достига едва половината.
При все това, че става въпрос за не кое да е място, а за българското Черноморие.

Не са редки случаите, в които от страната ни за работа в чужбина се отправя едно лице, а след време изтегля и своето семейство там.
Много са българите, които реализират дори децата си в чужда страна, а реално погледнато, кой би се върнал след години там, откъдето са тръгнали корените му?!

Прибирането към родината става само на празници или при други моменти свързани с роднините.

Официалната статистика показва ,че в България броят на работещите е 2,2 милиона срещу 2,5 милиона българи работещи в чужбина

На въпроса кои са предимствата и недостатъците на работата в Чужбина, повечето емигранти биха отговорили:
Предимства – възможност за реализация и развитие, по-високи доходи, повече самочувствие и увереност.
Недостатъци – това, че си далеч от дома и роднините.

Като заключение нека само вмъкнем, една мъдрост:
„Не е важно къде, как и с какво, а по-скоро личното щастие на всеки“.

Comments are closed.