Майчинство във Великобритания

Бащинство и майчинство във Великобритания

Сред водещите теми, които засягат много българи в Чужбина и главно работещи във Великобритания са въпросите свързани с бащинство и майчинство във Великобритания.
Именно към тях се насочихме, за да разясним неща, които вълнуват хората там или възнамеряващите да се установят трайно в Англия.

1. Отпуск по бащинство във Великобритания се отпуска на служител, на когото съпругата му има право на обезщетение заради отглеждане и раждането на детето им.
Сред помощите за майчинство и тези за обезщетение по време на осиновяване, страната Великобритания изплаща допълнително обезщетение на татковците.
Това става в случай, че майката (осиновителката) реши да се върне на работа, преди да е настъпил края на майчинството й или периода за осиновяване.
За да са спазени всички законни условията около „прехвърляне на майчинство“ на бащата, то мъжът, трябва да е работил при работодател, без прекъсване поне 26 седмици и 15 седмици, преди самото раждане на детето.

2. Обезщетение по майчинство (SMP) или Statutory Maternity Pay – при него майката може да получава обезщетение при непрекъснат стаж на осигуряване, който трябва да е 26 седмици и 15 седмици от датата на раждане на детето.
Той се изплаща от работодателя.

3. Детски надбавки във Великобритания – те се дават на родителя, на когото тече и майчинството и се получават за гледане на дете до навършаване на 16 годишна възраст.
Детски надбавки получават и децата до 20 г., ако продължат редовното образованието си.
Като важно изискване за това стои въпроса с това, както детето, така и родителите му да са редовно и законно пребиваващи в страната.

4. Отпуск по майчинство – платеният отпуск за майчинство се отпуска в период от 52 седмици, независимо, колко дълго работи майката за конкретния работодател и какъв е размера на заплатата й.
За излизането в отпуск при отглеждане на дете не се налага задължителна процедура и планиране, както и информиране на заинтересованите страни.

5. Помощи за майчинство – лицата, които се самоосигуряват и ако не отговарят на изискванията за изплащане на обезщетение под парична форма за бременност и раждане имат право на друг вид обезщетение, познато като помощи за майчинство.
Това се отнася за самонаети лица и самоосигуряващи се лица, хора с ниски доходи или с прекъсвания в работата. За да се получи обезщетение за майчинство, осигурителен стаж трябва да е поне 26 седмици.

6. Обезщетения по бащинство във Великобритания – на такива има право биологичният баща (осиновител) на детето.
Той се изплаща до 2 седмици след раждане (осиновяване), когато майката вземе решение да възстанови работа си.

Comments are closed.