Какво представлява здравно осигурителна карта

Европейска здравно осигурителна карта (ЕЗОК)

Една тема, която започна своето начало от старта ни в ЕС.
Днес много от пътуващите за работа в чужбина са на ясно, как стои въпроса, но и често въпросите около здравните осигуровки не е напълно ясен.

Ето, защо се спряхме на здравно осигурителните вноски при работа в Чужбина и някои по-важни сегменти:

 1. Какво представляват здравно осигурителни вноски – както в България, така и в страните от ЕС и за работещите в зоната на Европа важи правото на ползване на здравно осигурителният статус, при нужда.
  Според обема и нуждата от лекарска намеса се предоставят и съответното обслужване и медикаменти.
  Всичко е съобразено със законодателството на страната членка на ЕС.
 2. Кога и какви документи са нужни, когато сме в страна от ЕС и при нужда от спешна медицинска помощ – документа, трябва да удостоверява правата.
  Нарича се ЕЗОК или европейска здравно осигурителна карта.
  За да е активен той се налага да бъде регистриран в здравната каса по местоживеене и преди самото отпътуване.
  Докато бъде издаден този документ се издава временно удостоверение за такъв.
 3. Кой има достъп до ЕЗОК – в тази категория се отнасят всички пътуващи до страни от ЕС.
  Те могат да са, както туристи, така и работещи извън страната.
  Страните, които признават ЕЗОК са всички от ЕС.
 4. Може ли да заплатим здравно осигурителната помощ в брой – заплащане на помощ от медицинска гледна точка в извънредна ситуация по време на престой в страна от Евро-зоната бива възстановявано, след завръщането в България.
  По време на работа в Европа и конкретно в страна от ЕС, работодателя предварително изисква всички необходими документи
 5. Как се зачита временна неработоспособност в страна от европейския съюз – при настъпване на подобен род обстоятелства се издава документ, удостоверяващ временната неработоспособност в страната, където е настъпило.
  Два са екземплярите, а в срок от 3 работни дни единият от тях трябва да бъде представен на орган занимаващ се с ЕЗОК, в държавата, където пребивава.
  За целта институцията се свързва с националната здравна каса по место живеене и съобщава за случая.
  След завръщането в родината се задейства цялата процедура, като за целта трябва в най-кратък срок да бъде информирана Здравната каса.

Comments are closed.