Майчинство във Великобритания

Бащинство и майчинство във Великобритания

Сред водещите теми, които засягат много българи в Чужбина и главно работещи във Великобритания са въпросите свързани с бащинство и майчинство във Великобритания.
Именно към тях се насочихме, за да разясним неща, които вълнуват хората там или възнамеряващите да се установят трайно в Англия.

1. Отпуск по бащинство във Великобритания се отпуска на служител, на когото съпругата му има право на обезщетение заради отглеждане и раждането на детето им.
Сред помощите за майчинство и тези за обезщетение по време на осиновяване, страната Великобритания изплаща допълнително обезщетение на татковците.
Това става в случай, че майката (осиновителката) реши да се върне на работа, преди да е настъпил края на майчинството й или периода за осиновяване.
За да са спазени всички законни условията около „прехвърляне на майчинство“ на бащата, то мъжът, трябва да е работил при работодател, без прекъсване поне 26 седмици и 15 седмици, преди самото раждане на детето.

2. Обезщетение по майчинство (SMP) или Statutory Maternity Pay – при него майката може да получава обезщетение при непрекъснат стаж на осигуряване, който трябва да е 26 седмици и 15 седмици от датата на раждане на детето.
Той се изплаща от работодателя.

3. Детски надбавки във Великобритания – те се дават на родителя, на когото тече и майчинството и се получават за гледане на дете до навършаване на 16 годишна възраст.
Детски надбавки получават и децата до 20 г., ако продължат редовното образованието си.
Като важно изискване за това стои въпроса с това, както детето, така и родителите му да са редовно и законно пребиваващи в страната.

4. Отпуск по майчинство – платеният отпуск за майчинство се отпуска в период от 52 седмици, независимо, колко дълго работи майката за конкретния работодател и какъв е размера на заплатата й.
За излизането в отпуск при отглеждане на дете не се налага задължителна процедура и планиране, както и информиране на заинтересованите страни.

5. Помощи за майчинство – лицата, които се самоосигуряват и ако не отговарят на изискванията за изплащане на обезщетение под парична форма за бременност и раждане имат право на друг вид обезщетение, познато като помощи за майчинство.
Това се отнася за самонаети лица и самоосигуряващи се лица, хора с ниски доходи или с прекъсвания в работата. За да се получи обезщетение за майчинство, осигурителен стаж трябва да е поне 26 седмици.

6. Обезщетения по бащинство във Великобритания – на такива има право биологичният баща (осиновител) на детето.
Той се изплаща до 2 седмици след раждане (осиновяване), когато майката вземе решение да възстанови работа си.

CV за работа в Чужбина

Как да подготвя CV при работа в чужбина

Сред често задаваните въпроси за много заминаващи за Чужбина в „ровене“ за работа:
„Как да подготвя
Каква професия ми е нужна, за да работя в Чужбина,
CV за чужбина?”.

Ето и някои съвети, които не са далеч по-различни от условията в Родината ни, но се иска още малко повече точност и най-вече познания по чужд език.

 1. Не пращайте 10 страници CV, заето само с автобиографията – еднакво голяма грешка е изпращането на CV в няколко страници информация, както и ограничена такава.
 2. Място за снимката в CV за работа – снимката не бива да е в цял ръст и винаги се разполага най-горе в страницата. По европейските стандарти в горен ляв ъгъл.
 3. Колко важна е визията – всяко CV, трябва да е добре визуално оформено.
  То трябва да привлича вниманието, да улеснява, този, който го чете и да дава видима информация.
  Съдържанието на автобиографията, трябва да е насочено към позицията, по която се кандидатства.
  Винаги трябва да се спазват шрифтове и цветове по документа.
  Всякакви правописни и пунктуационни детайли трябва да са съобразени.
  За подаване на CV за работа в чуждестранна фирма, в изискванията, а дори и без такива трябва да е известно, че езика е английски.
 4. Има ли правила и какви са те – има етикет, които на всякъде трябва да се спазва, независимо дали кандидатстваме за работа в България или в чужбина.
  Не са позволени закъснявания на кандидатстването за работа, недобър външен вид. Според длъжността, за която се кандидатства се избира и подходящо облекло, което често се нарича “dress code”.
 5. Каква е нагласата на кандидата за работа – добре е всеки кандидат за работа, независимо от длъжността, за която се „бори“ да не отива на интервю с нагласата, че я явява на изпит.
  Адекватното поведение пред бъдещия работодател, както и компетенцията му по зададените въпроси и непрекаляване с уменията е от значение.
  Наред с това, всеки работодател, обръща голямо внимание не само на образованието и квалификациите, но и на личностното поведение, възможността да работи в екип и дори натрупания до момента стаж.

Уви, за различните фирми предлагащи работа в чужбина може много да се говори, в зависимост от държавата, за която конкретно става въпрос, както и за мястото, за което се кандидатства.
Често се оказва, че при намиране на работа извън страната, дори за най-нископлатената такава и без налагаща се нужда, от каквато и да е квалификация, работодателя има твърде много изисквания.

Какво представлява здравно осигурителна карта

Европейска здравно осигурителна карта (ЕЗОК)

Една тема, която започна своето начало от старта ни в ЕС.
Днес много от пътуващите за работа в чужбина са на ясно, как стои въпроса, но и често въпросите около здравните осигуровки не е напълно ясен.

Ето, защо се спряхме на здравно осигурителните вноски при работа в Чужбина и някои по-важни сегменти:

 1. Какво представляват здравно осигурителни вноски – както в България, така и в страните от ЕС и за работещите в зоната на Европа важи правото на ползване на здравно осигурителният статус, при нужда.
  Според обема и нуждата от лекарска намеса се предоставят и съответното обслужване и медикаменти.
  Всичко е съобразено със законодателството на страната членка на ЕС.
 2. Кога и какви документи са нужни, когато сме в страна от ЕС и при нужда от спешна медицинска помощ – документа, трябва да удостоверява правата.
  Нарича се ЕЗОК или европейска здравно осигурителна карта.
  За да е активен той се налага да бъде регистриран в здравната каса по местоживеене и преди самото отпътуване.
  Докато бъде издаден този документ се издава временно удостоверение за такъв.
 3. Кой има достъп до ЕЗОК – в тази категория се отнасят всички пътуващи до страни от ЕС.
  Те могат да са, както туристи, така и работещи извън страната.
  Страните, които признават ЕЗОК са всички от ЕС.
 4. Може ли да заплатим здравно осигурителната помощ в брой – заплащане на помощ от медицинска гледна точка в извънредна ситуация по време на престой в страна от Евро-зоната бива възстановявано, след завръщането в България.
  По време на работа в Европа и конкретно в страна от ЕС, работодателя предварително изисква всички необходими документи
 5. Как се зачита временна неработоспособност в страна от европейския съюз – при настъпване на подобен род обстоятелства се издава документ, удостоверяващ временната неработоспособност в страната, където е настъпило.
  Два са екземплярите, а в срок от 3 работни дни единият от тях трябва да бъде представен на орган занимаващ се с ЕЗОК, в държавата, където пребивава.
  За целта институцията се свързва с националната здравна каса по место живеене и съобщава за случая.
  След завръщането в родината се задейства цялата процедура, като за целта трябва в най-кратък срок да бъде информирана Здравната каса.

Как да Търсим Работа

5 неща, който трябва да знаем в търсене на работа

Според последни статистики се оказва, че едва 20% от младите хора у нас на възраст 25-30 години, намират реализация по специалността си на образование.
Уви, голяма част от останалите остават в безтегловност. Какво визираме тук ли?!
Или се реализират на работа, която е доста под квалификацията им, или още по-лошото не работят нищо.

Оказва се, че голяма част от проблема, които произхожда с реализацията на работа в страната ни е свързан с количеството студенти, които всяка година излизат, но едва малка част от тях намират място на българският пазар за труд.

Според други проучвания се оказва, че причината да бъдат обучавани много млади хора в едни и същи специалности, като икономика и медицина, прави бъдещето на завършващите кадри нереално и неперспективно.
Това е още един от въпросите, които кара все повече младежи да напускат страната, търсейки реализация в чужбина.

Една друга причина за трудностите по време на кандидатстване в България е спирачката, че младите нямат богат опит.
Наред с подаването на класически и стандартни автобиографии те не са подготвени и нямат увереността по време на интервюто.

За разлика от тях, кандидатстващите в студентска бригада млади хора имат по-големи шансове.
Разбира се тук няколко са причините това да е така, а едното е мащабите на възможности, които предоставя чуждата страна.

Не по-малко значима се оказва стратегията за работа.
Ако кандидатстващият, независимо дали става дума за работа в България или Чужбина знае, каква работа желае,
то мотивацията му ще е по-голяма и съответно шансовете за намиране на работа се покачват.

Друг е и случаят, че хората все по-малко се навиват да рискуват и да се хвърлят стремглаво в кандидатстване за нова позиция.
Дори се оказва, че много по-лесно е да го сторят в студентска бригада и в чужда страна, отколкото да опитват и да търсят такава реализация в страната си.

Проблем се оказват и прекалено високите изисквания на родителите, които в голяма степен объркват младите хора.
Това, което трябва да знае всеки млад човек, тръгнал да търси своята реализация, било то в чужбина или в България е, че дипломата е първата крачка към изпълнението на заветната цел, а не края, както повечето смятат.

На последно, но не и по значимост място, в търсене на подходящата работа, повечето хора се отказват да търсят помощ.
Винаги и от всеки може да се търси такава, а правилната реализация на работното място не се състои от една и две съставки.
То е низ от множество детайли, особености, тънкости.

На Работа в Чужбина или във България

На Работа в Чужбина или във България-Предимства и Недостатъци

Намиране и реализиране на работа извън граница е сред предизвикателствата, пред които много хора са изправени в днешно време.

Тежката икономическа криза, безработица главно сред младите, постоянно растящи разходи, са една минимална част от причините, всеки втори у нас да се замисля и да търси възможности за работа в чужбина.

Сред предпочитаните страни за търсене на работа са повечето от Европейският Съюз – Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Гърция, Германия и др.
Много наши сънародници търсят реализация и развитие за себе си и семействата си в областта на туризма, различни селскостопански дейности, строителство, че дори социални помощи като отглеждане на деца, грижа за възрастни и т.н.

Страните от Европа са изход от създалата се ситуация за много наши сънародници.
Намирането на работа в съседни на нашата страна държави, както и по-отдалечени от континента е изход от създалата се ситуация.

Хората работещи извън страната ни България, получават много по-добро заплащане от това, което могат да намерят на местна почва.
И въпреки, че в другите страни нашата работна ръка е ниско платена, много хора са удовлетворени, от заплащането което получават там

От направени проучвания и статистики се оказва, че в сферата на туризма, дори в южната ни съседка Гърция, една камериерка получава минимално заплащане от 500 евро, с покрити квартира и храна,
а в България, това, което би и се заплатило достига едва половината.
При все това, че става въпрос за не кое да е място, а за българското Черноморие.

Не са редки случаите, в които от страната ни за работа в чужбина се отправя едно лице, а след време изтегля и своето семейство там.
Много са българите, които реализират дори децата си в чужда страна, а реално погледнато, кой би се върнал след години там, откъдето са тръгнали корените му?!

Прибирането към родината става само на празници или при други моменти свързани с роднините.

Официалната статистика показва ,че в България броят на работещите е 2,2 милиона срещу 2,5 милиона българи работещи в чужбина

На въпроса кои са предимствата и недостатъците на работата в Чужбина, повечето емигранти биха отговорили:
Предимства – възможност за реализация и развитие, по-високи доходи, повече самочувствие и увереност.
Недостатъци – това, че си далеч от дома и роднините.

Като заключение нека само вмъкнем, една мъдрост:
„Не е важно къде, как и с какво, а по-скоро личното щастие на всеки“.